Híres idézetek

hires_idezetekHí­res idé­ze­te­ket min­dig ér­de­mes fi­gye­lem­mel kí­sér­ni és hasz­nos né­ha el­gon­dol­kod­ni is eze­ken. Az alábbi­ak­ban prog­ra­mo­zás­hoz, szoft­ver­fej­lesz­tés­hez, illet­ve in­for­ma­ti­ká­hoz kö­tő­dő­en gyűj­töt­tem össze 12 idé­ze­tet. A hí­res em­be­rek kö­zött van­nak mér­nö­kök, ma­te­ma­ti­ku­sok, ku­ta­tók, akik prog­ra­mo­zá­si nyel­ve­ket al­kot­tak, akik hard­vert ter­vez­tek, cé­get ala­pí­tot­tak, akik in­for­ma­ti­kus­ként dol­goz­tak/dol­goz­nak. További idé­ze­te­ket szí­ve­sen fo­ga­dok.

„Tévedés azt hinni, hogy egy komplex rendszerhez tervezők és programozók hada szükségeltetik. Egy olyan rendszert, melyet teljesen vagy jelentős mértékig nem ért meg egyetlen személy, valószínűleg nem kell megépíteni.”

Niklaus Wirth (1934-), számítástudománnyal foglalkozó svájci matematikus, informatikus, a Pascal programozási nyelv tervezője és fejlesztője

„Amikor kommentárokat olvasok javaslatokról, hogy a C nyelvnek merre kellene haladnia, gyakran visszagondolok a múltra és hálát adok, hogy nem a széleskörű nyilvánosság tanácsait figyelembe véve végeztük a fejlesztését.”

Dennis M. Ritchie (1941-2011), amerikai számítógéptudós, a C programozási nyelv tervezője

„Szeretném látni, hogy a Perl-t használók kreatívan ragasztják össze a dolgokat, nem csak technikailag, hanem társadalmilag is.”

Larry Wall (1951-), amerikai programozó, a Perl programozási nyelv alkotója

„Ha a Java-n kívül más nyelvet választanék, akkor az a Scala lenne.”

James Gosling (1954-), kanadai számítógéptudós, a Java programozási nyelv atyja

„Tulajdonképpen utálom a programozást, de szeretek problémákat megoldani.”

Rasmus Lerdorf (1968-), dán-kanadai programozó, a PHP programozási nyelv tervezője

„Az emberek úgy gondolják, hogy a számítástechnika a zsenik művészete, de a valóság az ellenkezője: sokan csinálnak olyan dolgokat, amelyek egymásra épülnek, mint mini kövekből a fal.”

Donald E. Knuth (1938-), amerikai matematikus, az algoritmuselemzés atyja

„Az objektumorientált programozás egy rendkívül rossz ötlet, amely csak Kaliforniából származhatott.”

Edsger W. Dijkstra (1930-2002), holland matematikus, informatikus, a strukturált programozás fogalmának bevezetője

„A programozás ma a gyémántbányászat ellentéte. A gyémántbányászatban rengeteg szennyeződést ásunk ki, hogy egy kis értéket találjunk. A programozásnál az értékkel kezdünk, majd eltemetjük azt egy csomó szennyeződésbe.”

Charles Simonyi (1948-), magyar származású, USA-ban élő szoftverfejlesztő, az objektumorientált programozás bevezetője a Microsoftnál

„A szoftver egy nagyszerű kombináció a művészet és a mérnöki munka között.”

Bill Gates (1955-), amerikai szoftverfejlesztő, a Microsoft cég társalapítója

„Egész életemben olyan számítógépeket terveztem, amelyeket soha nem tudtam megépíteni.”

Steve Wozniak (1950-), amerikai elektromérnök, az Apple Computer cég társalapítója

„Néhányan amiatt aggódnak, hogy a mesterséges intelligencia elgyengít bennünket, de bárkinek – józan ésszel gondolkodva – alsóbbrendűségi komplexusa kellene, hogy legyen mindig, amikor egy virágra néz.”

Alan Kay (1940-), amerikai számítógéptudós, az objektumorientált programozás és a grafikus felhasználói felület koncepcióinak úttörője

„Ha egy gép várhatóan tévedhetetlen, akkor nem is lehet intelligens.”

Alan Turing (1912-1954), brit matematikus, a Turing-gép fogalmának megalkotója

Híres idézetek” bejegyzéshez 8 hozzászólás

 1. “A számítástechnikában az elmúlt fél évszázadban bekövetkezett fejlődés valóban megdöbbentő és példátlan a más iparágakban. … Ha az autók ugyanebben az időszakban ugyanígy fejlődtek volna, akkor egy Rolls-Royce most 10 dollárba kerülne, és egy milliárd mérföldet menne gallononként. (Sajnos, ehhez valószínűleg egy 200 oldalas kézikönyv is tartozna, amely leírja, hogyan kell kinyitni az ajtót.)” – Andrew S. Tanenbaum (1944-), amerikai származású fizikus, informatikus, aki C nyelven megírta a MINIX nevű operációs rendszert

 2. Larry Wall mondta ezt is: “Szerintem rossz ötlet a szoftverek szabadalmaztatása, mert számos szabadalmat adnak triviális találmányoknak.”

  Mark Zuckerberg nyilatkozta: “Az első számú tanácsom minden barátom fiatalabb testvéreinek, akik most kezdik a középiskolát vagy a főiskolát: meg kell tanulnod, hogyan kell programozni!”

  Alan Turingtól származik ez is: “Egy számítógépet akkor nevezhetünk intelligensnek, ha át tud verni egy embert, hogy őt is embernek higgye.”

 3. “Az emberek gyakran nem tudják, hogy mit akarnak, amíg meg nem mutatod nekik.” – Steve Jobs, Apple

  “Aki innovatív, készüljön fel rá, hogy őrültnek tartják majd.” – Larry Ellison, Oracle

  “Nem látom okát, miért is akarna bárki egy számítógépet az otthonába.” – Ken Olsen, DEC

  “Jelenleg a számítógépek egyetlen előnye velünk szemben a gyorsaságuk, az értelemnek ugyanis a legcsekélyebb jelét sem mutatják. Ez nem meglepő, hiszen jelenlegi számítógépeink egyszerűbbek, mint egy primitív földigiliszta agya, amely faj nem éppen szellemi teljesítőképességéről ismert.” – Stephen Hawking

  “Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” – Albert Einstein

 4. Knuth-tól származik még: “Tudomány az, amit értünk annyira, hogy elmagyarázzuk egy számítógépnek. Minden más művészet.”

 5. Magyarokról se feledkezzünk meg.

  Teller Ede: “Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században analfabétának fog számítani.”

  Kemény János: “A társadalom fő reménysége a számítógép lehet, az emberek és számítógépek harmonikus szimbiózisa.”

  Lovász László: “A számítógép egy adottság, ugyanúgy a környezetünkben van, mint ahogy egy falusi gyereknek a csirkék.”

 6. Larry Wall nyilatkozta a Perl-ről: “When they first built the University of California at Irvine campus, they just put the buildings in. They did not put any sidewalks, they just planted grass. The next year, they came back and built the sidewalks where the trails were in the grass. Perl is that kind of a language.”

 7. Knuth-tól származik:
  “A lista csak olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme.”
  “Ha mindent optimalizálsz, akkor mindig boldogtalan leszel.”
  “Kényszeresen részletorientált vagyok.”

Szólj hozzá!