Blog bejegyzések 2017-ből

hires_idezetek

Híres IT idézetek

Hí­res idé­ze­te­ket min­dig ér­de­mes fi­gye­lem­mel kí­sér­ni és hasz­nos né­ha el­gon­dol­kod­ni is eze­ken. Az alábbi­ak­ban prog­ra­mo­zás­hoz, szoft­ver­fej­lesz­tés­hez, illet­ve in­for­ma­ti­ká­hoz kö­tő­dő­en gyűj­töt­tünk ...
Bővebben
Télapó-probléma

Télapó probléma

Az operációs rendszerek tervezésének fontos része az ütemezési, erőforrás- és szálkezelési feladatok problémamentes, holtpontmentes megoldása, szinkronizálása, amiről sok ismert szerző ...
Bővebben
Fibonacci nap

Fibonacci nap

A Fun Holidays - Fun, Wacky & Trivial Holidays weboldal sokféle különleges ünnepnapot listáz. Ezek leírása többnyire vicces, emlékezős, de ...
Bővebben
grafikon

JFreeChart grafikon készítése

XML formátumban megkapott adatokat grafikonon jelenítünk meg. 5 összetartozó adat/tulajdonság sorozatát dolgozzuk fel: JOB_TITLE, EMPLOYEE_COUNT, MIN_SALARY, AVG_SALARY, MAX_SALARY. Az adatforrásban ...
Bővebben
Péntek 13

Péntek 13

Sokan szerencsés vagy balszerencsés napnak tartják a péntek tizenharmadikát. Évente 1-2-3 alkalommal megtörténik, hogy a hónap 13. napja péntekre esik ...
Bővebben
Programozási hét 2021, CodeWeek.eu

Programozási Hét 2017 – CodeWeek.eu

Az Európai Programozási Hét idén 2017. október 7-22-ig került megrendezésre, ötödik alkalommal. Ez egy önkéntesek által működtetett, alulról szerveződő kezdeményezés ...
Bővebben
Kutatók éjszakája

Kutatók éjszakája 2017

A Kutatók Éjszakája nemzetközi rendezvénysorozat 2005-ben indult. Magyarország 2006-ban csatlakozott. Azóta évről-évre egyre több intézmény nyitja meg hazánkban kapuit, szervez ...
Bővebben

Merre tart a Java? Nyár végi Java fejlesztői meetup

2017. augusztus 29-én délután a HWSW szervezésében a Merre tart a Java? Nyár végi Java fejlesztői meetup-on vettem részt az ...
Bővebben
Organogram logó

Ki kinek a vezetője?

Az SQL lekérdezések újabb típusát adják a hierarchikus lekérdezések. Az Oracle adatbázis-szerver már régóta támogatja ezt a lehetőséget. A hierarchia ...
Bővebben
Tagadós lekérdezések

Tagadós lekérdezések

Az SQL nyelv utasításai többféleképpen csoportosíthatók. Például: adatdefiníciós utasítások (DDL), adatmanipulációs utasítások (DML), lekérdező utasítások (DQL), adatelérést vezérlő nyelv (DCL) ...
Bővebben
Java fejtörők

Java fejtörők – bevezetés

Java fejtörők – csapdák, buktató, és szélsőséges esetek. Ez egy könyv címe, amelynek szerzői J. Bloch és N. Gafter. Magyar ...
Bővebben
Húsvétvasárnap

Húsvétvasárnap

A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-re esik. Másképpen: a húsvét mozgó ünnep, azaz nem esik az ...
Bővebben
Kígyókocka

Kígyókocka grafikus felületen

A JavaFX grafikus felhasználói felületének és eseménykezelésének megvalósítása némileg eltér más Java GUI implementációk működésétől, például swing vagy Java3D. Főként ...
Bővebben
Kígyókocka

Kígyókocka készítése

A kígyókocka (snake cube, chain cube) 27 egyforma méretű, egymáshoz képest mozgatható/forgatható kockából áll. A kockákat összeköti egy rugalmas fonal/gumi ...
Bővebben
nemzetközi nőnap logó

Nemzetközi IT-s nőnap

A nemzetközi nőnap (március 8.) alkalmából olyan nőkre emlékezünk, akik maradandót alkottak a számítástechnika, informatika, szoftverfejlesztés, programozás területén. A válogatás ...
Bővebben
értékelés

Hogyan értékeljük az online vizsgafeladatot?

Tanfolyamaink követelményeinek teljesítéséhez több online tesztet kell kitölteni és egy komplex, online vizsgafeladatot kell megoldani. A feladatspecifikáció mindig részletes, maximum ...
Bővebben

CHOO + CHOO = TRAIN

Most nem a híres kisvonatról van szó, hanem egy ismert kriptoaritmetikai feladványról. Ebben a feladattípusban egyszerű matematikai műveletek szerepelnek és ...
Bővebben
Munkakör, létszám, névsor

Munkakör, létszám, névsor lekérdezése

Az a fela­da­tunk, hogy az Oracle HR sé­má­ból le­kér­dez­ve állít­suk elő munka­kö­rön­ként cso­por­to­sít­va az al­kal­ma­zottak lét­szá­mát és név­so­rát. Adott a ...
Bővebben