Nemzetközi IT-s nőnap

nemzetközi nőnap logóA nemzetközi nőnap (március 8.) alkalmából olyan nőkre emlékezünk, akik maradandót alkottak a számítástechnika, informatika, szoftverfejlesztés, programozás területén. A válogatás alapját a Women in computing gyűjtemény adta. A lista természetesen nem teljes, ezért érdemes tovább böngészni a témában.

 

Ada LovelaceAda Lovelace (1815-1852, angol matematikus) leírást készített a Babbage-féle analitikai gépéhez. Valószínűsíthető, hogy ehhez a géphez programokat is készített (pl.: a Bernoulli-számok kiszámításának algoritmusát, 1843-ban), így az első programozónak tekinthető.

 

Edith ClarkeEdith Clarke (1883-1959, amerikai villamosmérnök) feltalálta a Clarke számológépet 1921-ben – 10-szer gyorsabban oldaná meg az egyenleteket a korábbi módszereknél –, amely villamos áramot, feszültséget és impedanciát tartalmazó egyenleteket oldott meg az erőátviteli vezetékekben.

 

Hedy LamarrHedy Lamarr (1914-2000, osztrák feltaláló) torpedók irányítási problémáival foglakozott és zavarásuk ellen kidolgozott egy lyukszalag segítségével működő gyorsan váltakozó frekvenciát az adónál és a vevőnél egyaránt (titkos kommunikációs rendszer, 1940).

 

Joan ClarkeJoan Clarke (1917-1996, angol kriptográfus) bekerült Alan Turing csapatába, ahol matematikusok, kódfejtők és titkos ügynökök dolgoztak azon a II. világháború idején, hogy megfejtsék az akkor használt (többedik generációs) német Enigma gép által küldött titkos üzeneteket.

 

Betty HolbertonBetty Holberton (1917-2001, amerikai számítástechnikus) egyike volt az ENIAC első, az első általános célú elektronikus digitális számítógép programozóinak 1946-ban és feltalálta a töréspontokat a számítógépes hibakeresés (debugging).

 

Grace Murray HopperGrace Murray Hopper (1906-1992, amerikai matematikus) készítette az első fordítóprogramot (compiler) 1952-ben. Felvázolta a számítógéptől független programozási nyelv ötletét (amiből később megszületett a COBOL 3. generációs programozási nyelv). Neki köszönhetjük a hibakeresés (debugging) kifejezés elterjesztését.

 

Erna Schneider HooverErna Schneider Hoover (1926-, amerikai matematikus) olyan számítógépes telefonos kapcsolási módszert talált fel 1954-ben, amely a call center forgalom nyomon követésével (prioritások meghatározásával) megakadályozta a rendszer túlterhelését.

 

Jean E. SammetJean E. Sammet (1928-2017, amerikai számítástechnikus) az IBM-nél dolgozott és 1962-ben kifejlesztette a FORMAC programozási nyelvet. Tanulmányozta, hogyan lehetne használni programozási nyelvként a korlátozott angolt – mint természetes nyelvet – matematikai programokban.

 

Mary Kenneth KellerMary Kenneth Keller (1913-1985, amerikai számítógép-úttörő) részt vett a BASIC programozási nyelv létrehozásában (1964), számos eljárást és függvényt specifikált. Ő volt az első nő, aki PhD tudományos fokozatot szerzett az informatika területén az USA-ban.

 

Margaret HamiltonMargaret Hamilton (1936-, amerikai számítástechnikus, rendszermérnök) alkotta meg a szoftverfejlesztés fogalmát. Az MIT-n azt a labort vezette, amelyik fedélzeti repülési szoftvert fejlesztett a NASA Apollo űrprogramhoz, a Hold misszióihoz az 1960-as években.

 

Karen Spärck JonesKaren Spärck Jones (1935-2007, brit számítógép-kutató) kidolgozta az IDF koncepciót (inverse document frequency) 1972-ben, amelyen ma is alapszik a keresőmotorok működése. Erősen kampányolt azért, hogy minél több nő foglalkozzon számítástechnikával.

 

Radia PerlmanRadia Perlman (1951-, amerikai programozó és hálózati mérnök) – az „internet anyja” – megalkotta az STP protokollt 1985-ben, amely alapvető a hálózati kommunikáció megvalósításában, ezzel nagymértékben hozzájárult a hálózatok szabványosításához, valamint kifejlesztette a LOGO programozási nyelv gyermekbarát változatát TORTIS néven 1974-ben.

 

Sophie WilsonSophie Wilson (1957-, brit számítógéptudós) megtervezte az Acorn mikroszámítógépet 1979-ben, és kifejlesztette az ARM processzorok első generációjának utasításkészletét 1985-ben. Korunk mobil eszközei szinte kizárólag ARM technológiára épülnek.

 

Roberta WilliamsRoberta Williams (1953-, amerikai videójáték-tervező) az 1980-as években a PC-s játékok tervezésének egyik meghatározó egyénisége. Munkássága a Sierra Entertainment céghez kötődik, ahol az első grafikus kalandjáték, illetve az első színes grafikájú játék is elkészült.

 

Frances AllenFrances Allen (1932-, amerikai számítógéptudós) szakterülete a számítógépes fordítóprogramokhoz, program(kód) optimalizáláshoz és párhuzamosításukhoz kötődött az IBM-nél. 2006-ban első nőként kapott Turing-díjat.

 

Híres idézetek

hires_idezetekHí­res idé­ze­te­ket min­dig ér­de­mes fi­gye­lem­mel kí­sér­ni és hasz­nos né­ha el­gon­dol­kod­ni is eze­ken. Az alábbi­ak­ban prog­ra­mo­zás­hoz, szoft­ver­fej­lesz­tés­hez, illet­ve in­for­ma­ti­ká­hoz kö­tő­dő­en gyűj­töt­tem össze 12 idé­ze­tet. A hí­res em­be­rek kö­zött van­nak mér­nö­kök, ma­te­ma­ti­ku­sok, ku­ta­tók, akik prog­ra­mo­zá­si nyel­ve­ket al­kot­tak, akik hard­vert ter­vez­tek, cé­get ala­pí­tot­tak, akik in­for­ma­ti­kus­ként dol­goz­tak/dol­goz­nak. További idé­ze­te­ket szí­ve­sen fo­ga­dok.

„Tévedés azt hinni, hogy egy komplex rendszerhez tervezők és programozók hada szükségeltetik. Egy olyan rendszert, melyet teljesen vagy jelentős mértékig nem ért meg egyetlen személy, valószínűleg nem kell megépíteni.”

Niklaus Wirth (1934-), számítástudománnyal foglalkozó svájci matematikus, informatikus, a Pascal programozási nyelv tervezője és fejlesztője

„Amikor kommentárokat olvasok javaslatokról, hogy a C nyelvnek merre kellene haladnia, gyakran visszagondolok a múltra és hálát adok, hogy nem a széleskörű nyilvánosság tanácsait figyelembe véve végeztük a fejlesztését.”

Dennis M. Ritchie (1941-2011), amerikai számítógéptudós, a C programozási nyelv tervezője

„Szeretném látni, hogy a Perl-t használók kreatívan ragasztják össze a dolgokat, nem csak technikailag, hanem társadalmilag is.”

Larry Wall (1951-), amerikai programozó, a Perl programozási nyelv alkotója

„Ha a Java-n kívül más nyelvet választanék, akkor az a Scala lenne.”

James Gosling (1954-), kanadai számítógéptudós, a Java programozási nyelv atyja

„Tulajdonképpen utálom a programozást, de szeretek problémákat megoldani.”

Rasmus Lerdorf (1968-), dán-kanadai programozó, a PHP programozási nyelv tervezője

„Az emberek úgy gondolják, hogy a számítástechnika a zsenik művészete, de a valóság az ellenkezője: sokan csinálnak olyan dolgokat, amelyek egymásra épülnek, mint mini kövekből a fal.”

Donald E. Knuth (1938-), amerikai matematikus, az algoritmuselemzés atyja

„Az objektumorientált programozás egy rendkívül rossz ötlet, amely csak Kaliforniából származhatott.”

Edsger W. Dijkstra (1930-2002), holland matematikus, informatikus, a strukturált programozás fogalmának bevezetője

„A programozás ma a gyémántbányászat ellentéte. A gyémántbányászatban rengeteg szennyeződést ásunk ki, hogy egy kis értéket találjunk. A programozásnál az értékkel kezdünk, majd eltemetjük azt egy csomó szennyeződésbe.”

Charles Simonyi (1948-), magyar származású, USA-ban élő szoftverfejlesztő, az objektumorientált programozás bevezetője a Microsoftnál

„A szoftver egy nagyszerű kombináció a művészet és a mérnöki munka között.”

Bill Gates (1955-), amerikai szoftverfejlesztő, a Microsoft cég társalapítója

„Egész életemben olyan számítógépeket terveztem, amelyeket soha nem tudtam megépíteni.”

Steve Wozniak (1950-), amerikai elektromérnök, az Apple Computer cég társalapítója

„Néhányan amiatt aggódnak, hogy a mesterséges intelligencia elgyengít bennünket, de bárkinek – józan ésszel gondolkodva – alsóbbrendűségi komplexusa kellene, hogy legyen mindig, amikor egy virágra néz.”

Alan Kay (1940-), amerikai számítógéptudós, az objektumorientált programozás és a grafikus felhasználói felület koncepcióinak úttörője

„Ha egy gép várhatóan tévedhetetlen, akkor nem is lehet intelligens.”

Alan Turing (1912-1954), brit matematikus, a Turing-gép fogalmának megalkotója