Híres IT idézetek

hires_idezetekHí­res idé­ze­te­ket min­dig ér­de­mes fi­gye­lem­mel kí­sér­ni és hasz­nos né­ha el­gon­dol­kod­ni is eze­ken. Az alábbi­ak­ban prog­ra­mo­zás­hoz, szoft­ver­fej­lesz­tés­hez, illet­ve in­for­ma­ti­ká­hoz kö­tő­dő­en gyűj­töt­tünk össze 12 idé­ze­tet. A hí­res em­be­rek kö­zött van­nak mér­nö­kök, ma­te­ma­ti­ku­sok, ku­ta­tók, akik prog­ra­mo­zá­si nyel­ve­ket al­kot­tak, akik hard­vert ter­vez­tek, cé­get ala­pí­tot­tak, akik in­for­ma­ti­kus­ként dol­goz­tak/dol­goz­nak. További idé­ze­te­ket szí­ve­sen fo­ga­dunk.

 

“Híres IT idézetek” bejegyzéshez 17 hozzászólás

 1. „A számítástechnikában az elmúlt fél évszázadban bekövetkezett fejlődés valóban megdöbbentő és példátlan a más iparágakban. … Ha az autók ugyanebben az időszakban ugyanígy fejlődtek volna, akkor egy Rolls-Royce most 10 dollárba kerülne, és egy milliárd mérföldet menne gallononként. (Sajnos, ehhez valószínűleg egy 200 oldalas kézikönyv is tartozna, amely leírja, hogyan kell kinyitni az ajtót.)” – Andrew S. Tanenbaum (1944-), amerikai származású fizikus, informatikus, aki C nyelven megírta a MINIX nevű operációs rendszert

  Válasz
 2. Larry Wall mondta ezt is: „Szerintem rossz ötlet a szoftverek szabadalmaztatása, mert számos szabadalmat adnak triviális találmányoknak.”

  Mark Zuckerberg nyilatkozta: „Az első számú tanácsom minden barátom fiatalabb testvéreinek, akik most kezdik a középiskolát vagy a főiskolát: meg kell tanulnod, hogyan kell programozni!”

  Alan Turingtól származik ez is: „Egy számítógépet akkor nevezhetünk intelligensnek, ha át tud verni egy embert, hogy őt is embernek higgye.”

  Válasz
 3. „Az emberek gyakran nem tudják, hogy mit akarnak, amíg meg nem mutatod nekik.” – Steve Jobs, Apple

  „Aki innovatív, készüljön fel rá, hogy őrültnek tartják majd.” – Larry Ellison, Oracle

  „Nem látom okát, miért is akarna bárki egy számítógépet az otthonába.” – Ken Olsen, DEC

  „Jelenleg a számítógépek egyetlen előnye velünk szemben a gyorsaságuk, az értelemnek ugyanis a legcsekélyebb jelét sem mutatják. Ez nem meglepő, hiszen jelenlegi számítógépeink egyszerűbbek, mint egy primitív földigiliszta agya, amely faj nem éppen szellemi teljesítőképességéről ismert.” – Stephen Hawking

  „Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” – Albert Einstein

  Válasz
 4. Magyarokról se feledkezzünk meg.

  Teller Ede: „Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században analfabétának fog számítani.”

  Kemény János: „A társadalom fő reménysége a számítógép lehet, az emberek és számítógépek harmonikus szimbiózisa.”

  Lovász László: „A számítógép egy adottság, ugyanúgy a környezetünkben van, mint ahogy egy falusi gyereknek a csirkék.”

  Válasz
 5. Larry Wall nyilatkozta a Perl-ről: „When they first built the University of California at Irvine campus, they just put the buildings in. They did not put any sidewalks, they just planted grass. The next year, they came back and built the sidewalks where the trails were in the grass. Perl is that kind of a language.”

  Válasz
 6. Knuth-tól származik:
  „A lista csak olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme.”
  „Ha mindent optimalizálsz, akkor mindig boldogtalan leszel.”
  „Kényszeresen részletorientált vagyok.”

  Válasz
 7. „A számítógépek az ószövetségi Istenhez hasonlatosak: rengeteg szabály és semmi könyörület.” – Joseph Campbell

  Válasz
 8. „A jövő háborúját a számítógépek és a mögöttük ülő programozók vívják.”

  Kánai András
  kommunikációs szakértő és író

  Válasz
 9. „Egy számítógépet akkor nevezhetünk intelligensnek, ha át tud verni egy embert, hogy őt is embernek higgye.” – Alan Turing

  Válasz
 10. Én találtam fel az „objektumorientált” kifejezést, és nyugodtan kijelenthetem: nem a C++-ra gondoltam, amikor ezt tettem. – Alan Kay

  Válasz
 11. A PHP egy kis bűn, amit inkompetens amatőrök követtek el és hoztak létre. A Perl viszont egy nagy és alattomos gonoszság, jól képzett, de perverz szakemberek részéről.
  – Jon Ribbens

  Válasz
 12. Mindig egy lusta embert választok ki egy nehéz munkára. Mert ő talál egy könnyű utat az elvégzésére. – Bill Gates

  Válasz

Szólj hozzá!